Príprava na sviatosť birmovania a katechumenát

Prihlásiť sa dá do 6. septembra 2020 na farskom úrade alebo v sakristii farského kostola.

Birmovka 2021