Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii 2023

Prievidzská púť sa koná na Mariánskom vŕšku 12. a 13. augusta 2023.