Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii + videá sv. omší

Prievidzska put
Prievidzská púť bude už na budúcu nedeľu – 13. augusta.
Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16.30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vŕšok, posvätný ruženec a sv. omša o 18.00. Po nej primátorka mesta udelí čestné občianstvo in memoriam Mikulášovi Miššíkovi, kňazovi, prievidzskému rodákovi a autorovi prvej monografie Prievidze.

O 19.30 sa bratia gréckokatolíci v kostole pomodlia Akatist k presvätej Bohorodičke. O 20.30 tanečné divadlo ATak a tvorivá skupina Poetica musica uvedú predstavenie o živote bl. sestry Zdenky Chcel(a) by som letieť. Na záver dňa bude sv. omša o 22.00 a adorácia, ktorá skončí o polnoci.
V nedeľu predpoludním sv. omše vo farskom kostole nebudú. O 7.30 bude sv. omša v Mariánskom kostole. Program vyvrcholí slávnostnou bohoslužbou o 10.00 na Mariánskom vŕšku, v ktorej sa po 20 rokoch zopakujú „spoločné primície“ Romana Seka, Martina Ďuračku a Miroslava Klimanta.
Počas sobotného večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude možné v Mariánskom kostole pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Ako bodka za púťou sa v nedeľu popoludní o 16.30 v areáli SOŠ T. Vansovej uskutoční Deň farnosti, športovo-oddychové popoludnie s tradičným programom.
Bližšie informácie sú v časopise Bartolomej a na výveskách.

Program:
Sobota 12.8.2017
16:30 Vešpery a slávnostný sprievod z farského kostola na Mariánsky vŕšok
18:00 Svätá omša na Mariánskom vŕšku – Vladimír Slovák (video)
18:45 Slávnostné udelenie Čestného občianstva In memoriam Mikulášovi Mišíkovi – Mariánsky vŕšok
19:30 Akatist (modlitba gréckokatolíckych veriacich) v Mariánskom kostole
20:30 „Chcel(a) by som letieť“ – divadelné predstavenie o živote blahoslavenej sestry Zdenky v prevedení Tanečného divadla ATak – Mariánsky vŕšok
22:00 Svätá omša a adorácia na Mariánskom vŕšku – Juraj Ondruš, kaplán z Detvy

Nedeľa 13.8.2017
07:30 Svätá omša v Mariánskom kostole – Marián Husár
09:15 Modlitba posvätného ruženca na Mariánskom vŕšku
10:00 Slávnostná svätá omša na Mariánskom vŕšku – Martin Ďuračka, Miroslav Klimant, Roman Seko – prievidzskí rodáci. (video)
16:30 Deň farnosti – športovo-oddychové popoludnie v areáli SOŠ Ul. T. Vansovej(súťaže pre deti, tvorivé dielne, guláš, futbalový zápas, hudobná skupina Necpalanka) Organizácia Úsmev ako dar sa pripojí k nedeľnému poobediu ponukou rôznych aktivít pre deti.

Počas celého programu bude v Mariánskom kostole možné prijať sviatosť zmierenia.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie