Pravidelná púť k Nanebovzatej Panne Márii

Aj tento rok sa počas víkendu 13. a 14. augusta uskutoční Mariánska púť k Nanebovzatej Panne Márii. Na plagáte nájdete presný program a mená hostí. Ste srdečne pozvaní!