Pozvánka na stretnutie s Ondrejom Šmidriakom

Pri príležitosti 30. výročia vysviacky odslúži v stredu sv. omšu o 16:30 Ondrej Šmidriak. Všetci ste srdečne pozvaní!