Pomôžte svojimi 2%

Pridajte sa aj vy a pomôžte svojimi 2 percentami. Vyberte si niektorú z organizácií v našej farnosti. Podporiť ju môžete do 31. marca (v prípade, že ste daňovník) alebo do 30. apríla (ak ste zamestnanec).

 
 
 
 
 
 
☑️ Charita – dom sv. Vincenta
IČO: 45735301 • Právna forma: Nezisková organizácia • Názov: Charita – dom sv. Vincenta, n. o. • Sídlo: Košovská cesta 60/19, 97101 Prievidza
 
☑️ Mobilný hospic sv. Lujzy
IČO: 42146003 • Právna forma: Nezisková organizácia • Názov: Sv. Lujza n.o. • Sídlo: Ul. M. R. Štefánika 1135/29, 97251 Handlová
 
☑️ Prievidzskí skauti
IČO: 36121231 • Právna forma: Občianske združenie • Názov: Slovenský skauting,14. zbor Prievidza • Sídlo: A. Žarnova 860/5, 97101 Prievidza
 
☑️ Podpora piaristickej školy
IČO: 36128805 • Občianske združenie • Názov: Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka v Prievidzi • Sídlo: A. Hlinku 460/44, 97101 Prievidza
 
☑️ Úsmev ako dar
IČO: 17316537 • Občianske združenie • Názov: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar • Sídlo: Ševčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava
 
☑️ Bartolomejčatá
IČO: 00641162• Právna forma: Občianske združenie • Názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže • Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín
 
Viac informácií o organizáciách nájdete vo februárovom čísle časopisu Bartolomej na str. 10 a 11.