Piaristická škola otvorí svoje dvere

Piaristickú školu čaká Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium sa uskutoční 1. februára 2022 od 12:00 do 17:00. Zároveň škola pozýva deti nastupujúce do prvej triedy na Sobotnú školičku, ktorá sa bude konať 5.2. 2022 od 9:00 do 11:00 v priestoroch školy.
 
 

Na podujatia pozýva riaditeľ Ambróz Jamriško: „Piaristická spojená škola F. Hanáka, je jedinou cirkevnou školou v okrese Prievidza. Našou misiou je v rodinnej atmosfére vzdelávať a sprevádzať mladého človeka, aby spoznal kým je, tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo. Ak sa nám podarí naplniť toto naše poslanie, pozeráme sa s nádejou do budúcnosti na nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavia svoju jedinečnosť i poslanie a budú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse. V súlade s našim heslom „Zbožnosť a veda“ poskytujeme komplexné vzdelávanie a kresťanskú výchovu pre deti od 3 do 19 rokov života v našej materskej škole, základnej škole, gymnáziu a v strednej odbornej škole.“