Október 2019

Závisť

Zasadala farská rada – Banícka omša – Púť do Poľska – Podpora života Liek na závisť – S Bohom všade – Pády života – Vďačnosťou k radosti
Prevziať