Október 2001

Terezkne víťazstvá – Rozhovory so sestričkami – Birmovka v Prievidzi – Októbru vládne ruženec Panny Márie
Prevziať