Objednajte si doručenie časopisu Bartolomej do schránky

Ak máte záujem o objednanie časopisu Bartolomej do poštovej schránky na území mesta Prievidza, vyplňte formulár v tomto článku. Dobrovoľníci vám ho doručia aj v ďalších mesiacoch, v ktorých redakcia bude zabezpečovať jeho distribúciu touto formou.

 

Milí čitatelia, milí farníci, z dôvodu obmedzení pohybu a zhromažďovania môžeme náš časopis ponúknuť obvyklou formou v kostoloch len v obmedzenej miere. Rozhodli sme sa preto ponúknuť doručenie aj januárového čísla do poštovej schránky na území mesta Prievidza. Ak máte záujem o takéto doručenie, vyplňte, prosím, formulár nižšie a naši dobrovoľníci doručia časopis na vami uvedenú adresu.

 

 

Milodarom na potreby farnosti môžete prispieť bankovým prevodom na číslo účtu: SK38 0200 0000 0038 0226 6955, prípadne môžete úhradu zrealizovať načítaním QR kódu vo vašej mobilnej bankovej aplikácii.

 

 

Formulár na objednanie časopisu Bartolomej

Mám záujem o doručenie časopisu Bartolomej do poštovej schránky na území mesta Prievidza v mesiacoch, v ktorých bude redakcia zabezpečovať jeho distribúciu touto formou.
    Súhlasím so spracovaním osobných údajov
    (zaškrtávacie políčko, ktoré musí byť zaškrtnuté aby sa dal formulár odoslať)
    V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa. Vyplnením osobných údajov udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel zabezpečenia doručovania farského časopisu Bartolomej, ktorý vydáva Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov. Bol/a/ som poučený/á/, že môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, písomne doručením žiadosti na adresu Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, Prievidza 97101. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu.