Objav svoju farnosť

Drahí mladí priatelia,

radi by sme vám predstavili projekt Rady pre mládež a univerzity KBS – Objav svoju farnosť. Tento projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom.

Projekt má tri fázy: prvá fáza, v ktorej venujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania vo farnosti, a v poslednej fáze chceme pozvať mladých, aby vyšli zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Kampaň Objav svoju farnosť trvá od 3. mája do 25. júla 2021. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Rady pre mládež a univerzity KBS alebo na Facebooku.