November 2020

Múdrosť

Prijímanie u piaristov – Zasadnutie farskej rady – Charita počas pandémie – Učila deti láske – Múdry alebo vzdelaný- Hríbik deťom – Bl. Carlo Acutis
Prevziať