November 2019

Túžby

Putovanie relikvií – Spev v Chrenovci – Misie v Butkove – Agnus Dei Hudba od Lukáša – Závisť v rodine – Rozhovor piataka – Snívať sen
Prevziať