Mladí mladým

Dňa 23. novembra sa konal tradičný festival Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke. Tento rok oslávili účastníci, speváci i organizátori 25. výročie tohto krásneho podujatia. Zúčastnili sa stále i novšie zbory. Festival odštartoval zbor Nádej zo Zapotôčiek, pokračovala známa Rosnička od piaristov a po nich sa predviedol náš farský zbor Bartolomejčatá. Nechýbali ani speváci a hudobníci zo zboru Pramienok v Partizánskom.

Zazneli mnohé známe piesne niektoré i viackrát, zakaždým však v inom prevedení a obohatené o nové prvky. Tiež sa kostolom Krista Kráľa ozývali piesne od Simy Martausovej, či staršie skladby akou je Možno, zložená v našom zbore Bartolomejčatá.
Festival samozrejme ukončila kapela Spray, ktorá už dlhé roky organizuje a sprevádza túto akciu svojím spevom a hrou na hudobné nástroje trošku v rockovejšom štýle. „Náš je to festival, mladí mladým…“ to sú slová hymny festivalu, ktorá odznela na záver.
Veľká vďaka patrí rodine Bullovej, ktorá každoročne pripravuje festival a vybavuje všetky záležitosti potrebné na chod podujatia. Srdečné poďakovanie patrí aj všetkým gazdinkám, ktoré napiekli koláče, účastníkom za podporu, spevákom za spev, a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave.