Miništrantské stretnutie

V nedeľu 9. decembra 2018 sa  v našom farskom kostole uskutočnilo miništrantské stretnutie. Oboznámili sme sa počas neho s liturgickým priestorom a nacvičili sme si (niektorí zopakovali) miništrantské úlohy. Potom sme si spravili exkurziu po kostole, pretože správny miništrant má poznať všetky jeho zákutia. Nakoniec sme sa presunuli na faru, kde sme si všetci spoločne zahrali kalčeto.
Kaplán Dominik
Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie