Máj 2003

Biblická nedeľa – Desať rokov Piaristickej ZŠ – Veriaci novinári jubilujú – Svätá omša – Litánie koretánske
Prevziať