Máj 1994

Z misií – Osemsmerovka – Dejiny kostola vo Veľkej Lehôtke – Rozhovor – Charita – Turínske plátno – Spoveď na ruby
Prevziať