Koledníci priniesli Dobrú novinu aj do našej farnosti

V dňoch 26.-27. decembra chodili deti z piaristickej školy spolu s animátormi z mesta koledovať. Štyri skupiny detí na čele s pátrom Jankom alebo Michalom či s kňazmi z farského kostola zavítali do približne osemdesiatich rodín. Mottom tohtoročného jubilejného 25. ročníka je Buďme požehnaní(m). Dobrá novina už dlhé roky spolupracuje s Katolíckou diecézou Lodwar v Keni, ktorá sa svojimi rozličnými projektami stará práve o obyvateľov Turkany. Peniaze, ktoré sa vyzbierali preto poputujú pre ich potreby a na rozvoj ďalších chudobných oblastí v Afrike.

Text: Mária Pytlová