Koledníci priniesli Dobrú novinu aj do našej farnosti


V dňoch 26.-27. decembra chodili deti z piaristickej školy spolu s animátormi z mesta koledovať. Štyri skupiny detí na čele s pátrom Jankom alebo Michalom či s kňazmi z farského kostola zavítali do približne osemdesiatich rodín. Mottom tohtoročného jubilejného 25. ročníka je Buďme požehnaní(m).

Dobrá novina už dlhé roky spolupracuje s Katolíckou diecézou Lodwar v Keni, ktorá sa svojimi rozličnými projektami stará práve o obyvateľov Turkany. Peniaze, ktoré sa vyzbierali preto poputujú pre ich potreby a na rozvoj ďalších chudobných oblastí v Afrike.

Text: Mária Pytlová

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie