Jún 1997

Kandidáti kňazstva v predvečer vysviacky – Dnes na slovíčko s dp. Dušanom Horváthom – „Hľa, toto srdce“ – Prvé sv. prijímanie – Toto je môj dom – Rodičia, podajme ruku svojim deťom – Dohoda o publicite projektu N.E.W.S. – Duchovné cvičenia v Prievidzi – Vysokoškolské stretká – Oneskorený list – Osemsmerovka – Titulnú stranu kreslil Ing. Jana Hubová
Prevziať