Júl 2010

Posledné zbohom – Rozhovor s kaplánom Jánom Krausom – Encyklopédia o diablovi – Piaristi sa rozlúčili s absolventmi – Prvá sobota na Starých Horách – Sv. Vincent de Paul a sv. Lujza de Marillac
Prevziať