Júl 1997

Eucharistia a sloboda – Púť obohatená o kňazskú vysviacku – Dnes na slovíčko s don Michale HULIAKOM – Prvé výročie odchodu Janky Šimkovičovej do večnosti – Š. Šilhar: Toto je môj dom – Anjeličku, môj strážničku – Svätý Tomáš, apoštol – Veselo pre deti – Kresby: Don Boscove deti – Ing. J. Hubová (str.1) Braňo Bullo (str.16)
Prevziať