Január 2013

Dobro je chytľavé – Benefičný koncert – Koledovanie – Rozhovor s Mons. Mariánom Chovancom – Farský ples – Výročná správa ruženčiarov – Sv. Clelia Barbieriová – Štatistiky
Prevziať