Drahí farníci, v prípade záujmu
o individuálnu sv. spoveď
(sviatosť zmierenia)
je možnosť dohodnúť si
termín a čas s kňazom
na telefónnom čísle:
046/542 28 01