Fotky z prvého svätého prijímania v roku 2023

Fotky z 1. sv. prijímania nájdete na linkoch uvedených nižšie podľa jednotlivých škôl a času sv. omší. Po stiahnutí fotiek bude potrebné zadať heslo, ktoré poskytnú katechéti a katechétky, alebo pán farár Jozef Repko.

Sobota, 13.5.2023

9:00 hod. – ZŠ Energetikov
11:00 hod. – ZŠ Rastislavova + ZŠ Malonecpalská

Nedeľa, 14.5.2023

9:00 hod. – ZŠ Mariánska
11:00 hod. – ZŠ Sama Chalúpku