Február 1994

Rozhovor s p. Pavlom Kollárom – Dejiny kostola vo Veľkej Lehôtke – Svedectvo trinásťročnéj – Stalo sa v Prievidzi
Prevziať