Denný letný tábor v spolupráci bude aj tento rok

Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky pripravuje denný letný tábor – „Nekonečný príbeh“ pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 8. – 12. 8. 2022. Príspevok je 6 € /deň/dieťa. V rámci programu budú aktivity pre deti každý deň motivované na vybraný film/filmy. 

 

Prihlásiť sa môžete papierovou prihláškou, ktorú nájdete v našich kostoloch, alebo cez online formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd9VWdxaFMkMOG1NcQjzUBQvtDV8tKvPf1XQHKWbzOjSrCHw/viewform?usp=sf_link