December 2013

Desiate výročie posviacky – Naozaj ju vidíme? – Mladí mladým – Decembrové pozvánky – Oznamy z charity – Betlehemské svetlo – Novoročné novoty – Kristovci – Sv. Marguerite Bourgeoys
Prevziať