August 2019

Majetok

Farská rada – Letné tábory – Stretnutie mládeže – Púte – Pozvánky Druhýkrát v Prievidzi – Vedieť darovať – Kradnutie – Christus vivit – Janais
Prevziať