August 2010

Kampaň pre Ježiša – Duchovná obnova – Sedem hlavných hriechov – Rozhovor s novokňazom Viliamom Vlčkom – S2G Band – Pozvánka od skautov – Svedectvo o uzdravení – Sedmopočetníci: Patróni gréckokatolíckej farnosti
Prevziať