August 1997

Mária bola vzatá do neba – Primičná svätá omša našich novokňazov – Dnes na slovíčko s Antonom Eliašóm, prievidzským kaplánom – Š. Šilhar: Toto je môj dom (dokončenie) – Farský list z Veľkej Lehôtky – Zmeny v Bojnickej farnosti – Darcovia na LKT v Kľačne – Akcie mládeže – Program púte
Prevziať