Apríl 2001

Nádvorie Pilátovho paláca – rozhovor s dp. Štrbom – Prievidza v rozbehu – Láska k sebe – Ako sa pripravuješ?
Prevziať