Individuálna sv. spoveď

Drahí farníci, v prípade záujmu
o individuálnu sv. spoveď (sviatosť zmierenia) je možnosť dohodnúť si termín a čas s kňazom na telefónnom čísle: 046/542 28 01