Aj žiaci na školách potrebujú náboženskú výchovu: Staňte sa učiteľom

Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka možnosť externého rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy. Prihlášky je možné podať do 31. augusta. Viac informácií nájdete na plagáte.