1. sväté prijímanie

4.9.2020 Nácvik na krst (17.15 hod.)
5.9.2020 Krst (16.30 hod.)
17.9. a 24.9.2020 Nácvik na slávnosť (1.skup. – 17.15 hod.; 2.skup. – 18.00 hod.)
26.9.2020 Svätá spoveď (9.00 a 10.00 hod.)
27.9.2020 1. sväté prijímanie (9.00 a 11.00 hod.)

1. sv. prijimanie skupiny 1+2