Púť 1995

Stálu ochranu nebeskej Matky Márie všetkým pôtnikom
Prevziať