Október 1999

„Mojim nebom je vždy ostať v Jeho prítomnosti, volať Ho svojim Otcom a byť Jeho dieťaťom“
Prevziať