November 2010

Ježiš, Kráľ vesmíru a našich sŕdc – Modliť sa za živých a mŕtvych – Rozhovor so sestričkami Luciou a Bernardou – Vyčisti si humno – The God eXPerience – Bl. Emília Tavernierová – Mladí mladým
Prevziať