Október 1995

“ Čo myslíte, bude z malého biskup ? …“
Prevziať