Marec 2010

Dokonalá ľútosť nie je sebaľútosťou – Božské srdce, žehnaj im – Úsmev ako dar – Školská kaplnka, srdce našej školy – Bl. André Alfred Bessette – Program bohoslužieb na Veľkú noc
Prevziať