Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlĹňte nás. Ďakujeme.

Máj 2020

Vedenie

Výnimočná Veľká noc – Náročný aj požehnaný čas – V čom spočíva správne vedenie – Posunková reč – Zbav nás zlého – Viesť ako Ježiš
Prevziať