Veľkonočné 1995

Nech sa vzkriesený Kristus stane svetlom pre náš život
Prevziať