November 1995

“ — Všetko je iba márnosť “
Prevziať