Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlňte nás. Ďakujeme.

Farské oznamy Farské oznamy - archív Bohoslužby Bohoslužby - archív

1. sväté prijímanie

4.9.2020 Nácvik na krst (17.15 hod.)
5.9.2020 Krst (16.30 hod.)
17.9. a 24.9.2020 Nácvik na slávnosť (1.skup. – 17.15 hod.; 2.skup. – 18.00 hod.)
26.9.2020 Svätá spoveď (9.00 a 10.00 hod.)
27.9.2020 1. sväté prijímanie (9.00 a 11.00 hod.)

(viac…)

Charita: Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2020 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika) a nákup základných potravín.

Príprava na sviatosť birmovania a katechumenát

Prihlásiť sa dá do 6. septembra 2020 na farskom úrade alebo v sakristii farského kostola.

(viac…)

Prihláška na denný letný tábor – „Dobre vidíme len srdcom“

Vyplniť prihlášku

Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska vysvetľuje:

 

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

(viac…)

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Vatikán 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. (viac…)

Je pandémia „Boží trest“? Reaguje banskobystrický biskup Chovanec

Bratislava/Banská Bystrica 21. marca (TK KBS) V posledných dňoch bolo možno počuť a čítať vyhlásenia niektorých teológov, že súčasná svetová pandemická situácia je „Boží trest“.

V tejto súvislosti prinášame reakciu banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca, predsedu Subkomisie pre náuku viery Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Teologické zjednodušovanie

V posledných dňoch bolo možno počuť a čítať vyhlásenia niektorých teológov, že súčasná svetová pandemická situácia je „Boží trest“. (viac…)

Individuálna sv. spoveď

Drahí farníci, v prípade záujmu
o individuálnu sv. spoveď (sviatosť zmierenia) je možnosť dohodnúť si termín a čas s kňazom na telefónnom čísle: 046/542 28 01

Farský detský tábor

Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária. Cena je 95eur. Viac informácií u kaplána Dominika alebo farapd.tabor@gmail.com.

Detský maškarný ples – Z tmy do svetla

„Detský maškarný ples bude 23.2.2020 (nedeľa) popoludní od 15.00 – 17.00 hod., v priestoroch bývalého Roko Clubu ( M. Mišíka 38 – EVENT HOME).

1 2