Požehnanie relikviou sv. Charbela


Dňa 8. mája 2019, v stredu, pri večernej sv. omši o 16.30 hod. som pri príležitosti 191 narodenia tohto veľkého svätca udelil veriacim, ktorí sa zúčastnili sv. omše, požehnanie relikviou sv. Charbela.

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch (* 8. mája) 1828 – († 24. december) 1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

Staré Hory – služba nášho dekanátu


Dňa 4. mája 2019, na prvú sobotu mesiaci, mal náš dekanát službu na Starých Horách. Navyše naša farnosť bola poctená aj tým, že náš farský spevokol – Bartolomejčatá, sprevádzal akadémiu a hlavnú sv. omšu svojím spevom.

Bartolomejčatá na speváckom sústredení


Prvý aprílový víkend, 5.-7. apríl 2019, sa niesol aj v duchu speváckeho sústredenia. Náš farský spevokol Bartolomejčatá si urobil sústredenie v malebnej a tichej obci Močiar, okres Banská Štiavnica.
Speváci si počas sústredenia opakovali známe piesne a učili sa nové, ktorými nám budú spríjemňovať liturgiu počas omší za účasti detí.

Farské oznamy–5. Veľkonočná nedeľa-19.5.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • Pondelok: sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka.
  • Streda: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka.
  • Nedeľa: 6. Veľkonočná.

 

  • Naša farnosť sa tohto roku druhýkrát pripojí k akcii Noc kostolov. Jej cieľom je predstaviť chrámový priestor z iného než liturgického pohľadu. Veriaci i neveriaci môžu vnímať kostol najmä ako umelecký a historický priestor. Pomôžu k tomu odborné prednášky a hudobné vystúpenia. Tentokrát sa akcia uskutoční v Mariánskom kostole v piatok od 18.00 do 22.00.

Prvú hodinu prežijeme v okolí kostola. Z príležitosti storočnice Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského navštívime hroby niektorých jeho osobností a priblížime si ich život.

Druhá (od 19.00) bude v znamení mládeže. Uvedie krátky študentský filmom o kostole a koncertným vstup ZUŠ L. Stančeka a e-Školy.

V tretej hodine (od 20.00) bude Mgr. Barbora Matáková hovoriť o ikonografii v tomto kostole a komorné zoskupenie zahrá hudbu troch storočí.

V štvrtej (od 21.00) pripomenie históriu kostola Mgr. Ján Vingárik a zaznejú piesne chvál. Na záver si priblížime aktuálnu obnovu kostola.

Bližšie informácie nájdete na webových stránkach farnosti i mesta a prinášajú ichaj plagáty na nástenkách.

  • Na budúcu nedeľu bude v našom meste vysluhovať generálny vikár našej diecézy Mons. Branislav Koppal sviatosť birmovania. Slávnosť bude v kostole Najsvätejšej Trojice (piaristický) o 10.30.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 203,01 €; Mariánsky kostol: 114,04 €

Z úmyslov sv. omší: 25,- €.

Zbierka na kňazský seminár:926,31 €.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie