Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2018 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €. V mene všetkých, ktorým aj vďaka tejto podpore môžeme pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Denný detský farský tábor potešil deti

Stalo sa tradíciou, že farnosť Prievidza Mesto organizuje Denný detský farský tábor. Tento rok sa uskutočnil od 16. do 20. júla 2018. Deťom program pripravujú a počas piatich dní sa im venujú animátori, ktorí sa deťom venujú ako dobrovoľníci.

Noc kostolov 2018

Farnosť Prievidza-mesto, Mesto Prievidza, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka a Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza pozývajú na podujatie NOC KOSTOLOV, ktoré sa bude konať 25. mája 2018 (piatok) vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi.

Farský maškarný ples (cesta v čase)


V druhú februárovú nedeľu sa konal v necpalskom kultúrnom dome maškarný ples. Tento rok sa podarilo dvom šialeným vedcom zostrojiť stroj času. Vďaka nemu sa premiestnili o pár storočí späť. Spolu s deťmi sa objavili v dobe, keď ešte žili Indiáni.

Fotky z farského plesu


Už po osemnásty raz sa niekoľko desiatok farníkov stretlo v Kultúrnom dome
v Necpaloch, aby spoločne strávili večer naplnený tancom, hudbou a spevom.
Tohtoročný farský ples sa konal v sobotu 3. februára a do tanca na ňom opäť hrala
hudobná skupina Necpalanka.

Farské oznamy – 19. cezročná nedeľa – 12. 8. 2018

 

Liturgický prehľad:

  • utorok: sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka.
  • streda: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok.

Sv. omše budú ako cez týždeň – 6.00 a 16.30 vo farskom kostole. 

  • sobota: sv. Heleny, spomienka.
  • nedeľa: 20. v Cezročnom období.

 

  • Budúcu nedeľu budeme prežívať 358. ročník tradičnej Prievidzskej púte.

Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16.30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vŕšok, posvätný ruženec a sv. omša o 18.00. O19.30sa bratia gréckokatolíci v kostole pomodlia Akatist k presvätej Bohorodičke. O 20.30 tanečné divadlo ATakuvedie predstavenie Dávid. Po ňom bude cca o 22.00 sv. omša a adorácia, ktorá skončí o polnoci.

V nedeľu predpoludním sv. omše vo farskom kostole nebudú. O 7.30 bude sv. omša v Mariánskom kostole. Program vyvrcholí slávnostnou bohoslužbou o 10.00 na Mariánskom vŕšku. Hlavným celebrantom bude riaditeľ TV NOE, dp. Leoš Ryška SDB, čím sa pridáme k spomienkovým akciámna 100 rokov spoločného nažívania s bratmi Čechmi.

Počas sobotného večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude možné v Mariánskom kostole pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Ako bodka za púťou sa v nedeľu popoludní o 16.00 v areáli SOŠ T. Vansovej uskutoční Deň farnosti, športovo-oddychové popoludnie s tradičným programom pre deti i dospelých.

  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 416,70 €; Mariánsky kostol: 88,50 €.

Z úmyslov sv. omší: 20,- €.

Počas Prievidzskej púte bude zbierka na práce spojenés pripravovanou

opravou Mariánskeho kostola.Tohto roku sme realizovali sanačný náter krovu a čakáme na návrh odvodnenia.

 

 

                                                                 Vladimír Slovák

                                                                          farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie