Kresťanská dospelosť – sviatosť birmovania

V nedeľu, 26. mája 2019, sme v našom meste Prievidzi mali slávnosť kresťanskej dospelosti. V piaristickom kostole sa zišli mladí, ktorí prijali dary Ducha Svätého preto, aby mohli duchovne napredovať a rásť.

Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, sa zúčastnili aj viacerí kňazi našej farnosti.

Prvý krát plne zjednotení s Kristom

Dňa 19. mája 2019, deti našej farnosti prvý krát prijali Eucharistiu. Účasť bola bohatá, 97 detí sa počas roka pripravovalo na tento veľký deň, ktorý patrične aj prežili.

Počas roka sa pravidelne stretávali na farských katechézach na fare, kde sa spoločne spoznávali, rozprávali, ale aj učili o Pánu Ježišovi. Počas roka sa im okrem pani katechétok venovali aj diakon Juraj a kaplán Dominik. Stretávali sa pravidelne každé dva týždne a preberali rôzne témy, ktoré im ukazovali a približovali Pána Ježiša, jeho lásku a aj to, ako tú lásku odovzdávať ďalej.

Požehnanie relikviou sv. Charbela


Dňa 8. mája 2019, v stredu, pri večernej sv. omši o 16.30 hod. som pri príležitosti 191 narodenia tohto veľkého svätca udelil veriacim, ktorí sa zúčastnili sv. omše, požehnanie relikviou sv. Charbela.

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch (* 8. mája) 1828 – († 24. december) 1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

Staré Hory – služba nášho dekanátu


Dňa 4. mája 2019, na prvú sobotu mesiaci, mal náš dekanát službu na Starých Horách. Navyše naša farnosť bola poctená aj tým, že náš farský spevokol – Bartolomejčatá, sprevádzal akadémiu a hlavnú sv. omšu svojím spevom.

Farské oznamy – Najsvätejšej Trojice -16.6.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok. omše ako cez týždeň: 6.00, 12.00 a 16.30.
  • Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka.
  • Nedeľa:12. Cezročná.

 

  • Vo štvrtok, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, bude slávnostná eucharistická procesia medzi večernými sv. omšami vo farskom a piaristickom kostole, ktoré budú vo zvyčajných časoch (16.30 a 18.30). Pozývame na ňu veriacich, ktorí sa zúčastnia ktorejkoľvek bohoslužby. Začneme asi o 17.30 vo farskom kostole, jednotlivé zastavenia (oltáriky) budú: 1. pri mariánskom stĺpe južne od kostola, 2. pri stĺpe sv. Floriána, 3. pri Trojičnom stĺpe na námestí, 4. pri mariánskom stĺpe pred piaristickým kostolom. Procesiu zakončíme v kostole pátrov piaristov.

Prosíme deti, aby si prišli uctiť Eucharistiu sypaním lupeňov kvetov.

  • V sobotu sa môžete zúčastniť kňazskej vysviacky nášho diakona Juraja Kissa. Autobus do Banskej Bystrice odchádza od Farského kostola o 7.30.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude tichá adorácia.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 284,92 €; Mariánsky kostol: 123,66 €

Z úmyslov sv. omší: 75.- €.

Vladimír Slovák

farár 

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie