Bartolomejčatá na speváckom sústredení


Prvý aprílový víkend, 5.-7. apríl 2019, sa niesol aj v duchu speváckeho sústredenia. Náš farský spevokol Bartolomejčatá si urobil sústredenie v malebnej a tichej obci Močiar, okres Banská Štiavnica.
Speváci si počas sústredenia opakovali známe piesne a učili sa nové, ktorými nám budú spríjemňovať liturgiu počas omší za účasti detí.

Letný tábor 2019


Milé deti pozývame vás na LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR, ktorý sa uskutoční 14-20. júla 2019 v Liptovskej Štiavnici (okres RK). Cena je 95€.Príďte s nami Hľadať cestu do zasľúbenej zeme. Zažijete veľa zábavy, nových hier, kamarátstiev a oddychu od rodičov.

Výlet na Solku


Dňa 30. marca 2019 sme sa s mladými z našej farnosti rozhodli, že využijeme pekné počasie, troška voľného času a vybehli sme na menší výlet. Rozhodli sme sa spojiť príjemné s užitočným a vycestovali sme na pútnické miesto v Nitrianskom Pravne – Kalváriu v Solke.

Biblická olympiáda – dekanátne kolo


V dňoch 20.-21. marca , v stredu a vo štvrtok, sa v našom dekanáte konala biblická olympiáda, počas ktorej si zmerali sily žiaci základných a stredných škôl v oblasti znalosti Svätého písma.
20. marca 2019 súťažili žiaci základných škôl. Z celého dekanátu sa nazbieralo sedem odvážnych družstiev, ktoré mali za úlohu odpovedať na najrôznejšie otázky týkajúce sa vybraných kníh Svätého písma, ktoré si mali naštudovať. V diecéznom kole biblickej olympiády nás v tejto kategórii bude reprezentovať Piaristické gymnázium F. Hanáka, ktorému držíme palce.

Miništrantský víkend- Kňazský seminár v Badíne


Počas prvého marcového víkendu (1.-3. marca 2019) sa v našom diecéznom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre chlapcov od 7 do 10 rokov. Som rád, že sa aj naša farnosť zapojila do tejto akcie, a až päť mladých chlapcov – miništrantov sa odvážilo ísť na víkend do Badína.

Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa – 21.4.2019

 

  • Od dnes do budúcej nedele máme v liturgickom kalendári Veľkonočnú oktávu. Všetky dni prežívame „ako jeden deň“ Pánovho zmŕtvychvstania. Zajtra, vo Veľkonočný pondelok, budú sv. omše ako v nedeľu, ostatné dni ako zvyčajne cez týždeň. O týždeň bude Nedeľa Božieho milosrdenstva.
  • Počas celého Veľkonočného obdobia (do Turíc) sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
  • Súčasťou tohto týždňa je aj deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vyvrcholí na budúcu nedeľu o 15.00 vo farskom kostole slávnostnou pobožnosťou. Program s časmi a úmyslami je na nástenkách.
  • V sobotu pri večernej sv. omši bude krst detí, ktoré o mesiac prvýkrát prijmú Eucharistiu. Po omši bude tichá adorácia.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov: kostolníkom, miništrantom, lektorom, rozdávačom sv. prijímania, hudobníkom, kvetinárkam, upratovačkám, premietačom a ostatným. Nech vám vzkriesený Pán odplatí vašu námahu hojnosťou duchovných darov.
  • Aktivisti z farnosti Nitrianske Rudno organizujú autobus, ktorý bude súčasťou 15. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Krakova. Púte v sanktuáriu Božieho milosrdenstva sa môžete zúčastniť spolu s nimi. Odchod od nášho kostola bude v sobotu 4.5.2019 o 3.00. Pri zápise v sakristii sa platí 17 €.
  • Aktivisti z našej farnosti pripravujú letný pobytový tábor pre deti od 14. do 20.7. 2019 v Liptovskej Štiavnici. Cena 95 €. Bližšie informácie poskytnú nástenky a aktivisti v sakristii po detských sv. omšiach.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 307,11 €; Mariánsky kostol: 70,64 €.

Z úmyslov sv. omší: 150,- €.

Zbierka na mládežnícke aktivity v diecéze: 470,71 €.

Dnes konáme tradičnú veľkonočnú oferu. Je určená na práce spojené

s odvedením dažďovej vody od Mariánskeho kostola.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie