Mladí mladým

Dňa 23. novembra sa konal tradičný festival Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke. Tento rok oslávili účastníci, speváci i organizátori 25. výročie tohto krásneho podujatia. Zúčastnili sa stále i novšie zbory. Festival odštartoval zbor Nádej zo Zapotôčiek, pokračovala známa Rosnička od piaristov a po nich sa predviedol náš farský zbor Bartolomejčatá. Nechýbali ani speváci a hudobníci zo zboru Pramienok v Partizánskom.

AGNUS DEI

Po dvoch úspešných inscenáciách o blahoslavenej Zdenke Schelingovej (Chcela by som letieť…) a kráľovi Dávidovi (D4V1D), ktoré zarezonovali u širokého publika aj u divadelnej kritiky, prichádza Tanečné divadlo ATak s odvážnym divadelným projektom Agnus Dei.

ATak „rozhýbal“ pôvodnú divadelnú hru Igora Pargáča o novodobom stotníkovi pod krížom, ktorý sa veľmi netradične stretá s Ježišom a s bolesťou.

Miništrantské stretnutie


Dňa 26. októbra 2019 sa v našej farnosti konalo celodenné miništrantské stretnutie, ktorého sa zúčastnili naši miništranti. Celý deň spoločne spoznávali nové veci, učili sa spolupráci a aj sa troška zabavili.

Nová Baňa – Hronský Beňadik


Dňa 12. októbra 2019 sa naša farnosť Prievidza – mesto spojila s farnosťou Prievidza – Zapotôčky a spoločne sme sa vybrali na púť. Počas nej sme spoznávali krásy Novej Banea Hronského Beňadika, zároveň sme sa obohacovali na tele a na duchu.

Spevácke sústredenie v Chrenovci


V dňoch 4.-6.10.2019 sa náš spevácky zbor Bartolomejčatá zúčastnil sústredenia v Chrenovci, na ktorom sa stretlo takmer 30 členov. Okrem nácviku piesní, čo bolo hlavnou náplňou sústredenia, sme mali víkend spestrený hrami a zábavným programom, ktoré pripravili členovia zboru. Víkend ubehol veľmi rýchlo. Spoločným fotením a s Božím požehnaním, prostredníctvom našich kňazov sme sa všetci vrátili ku svojim rodinám a blízkym.
Fotogalériu zo sústredenia si môžete pozrieť TU.

Farské oznamy –1. adventná nedeľa–01.12.2019

 

 • Dnes o 14.30 bude prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. Dnes o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantovvo fare.
 • V utorok 3.12.2019 bude stretnutie lektorov po sv. omši 17.15 hod. vo fare.
 • Počas adventu budeme po sv. omši spoločne spievať modlitbu Anjel Pána.
 • V pondelok, stredu, štvrtok a piatok ranné sv. omše o 6.00 slávime ako tzv. roráty. Slúžime ich pri svetle sviec, ktoré si prineste so sebou.
 • Od pondelka začneme na farskom úrade zapisovať úmysly sv. omší na rok 2020.
 • V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou sv. omšou zvyšujeme od pondelka do štvrtka od 15.00, v piatok od 14.00.

Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia.

Vo štvrtok od 15.00 bude adorácia, v ktorej sa budeme modliť za mier vo svete, najmä medzi slovanskými národmi. V piatok začína adorácia o 14.00, odporúčame prosiť za prenasledovaných kresťanov.  

 • Chorých, ktorých nenavštevujeme na prvý piatok, navštívime so sviatostným servisom vo štvrtok 19.12.2019 predpoludním. Môžete ich nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade.
 • V sobotu po večernej sv. omši bude tichá adorácia.
 • Všetci, ktorí majú záujem o koledu Dobrej noviny, ktorá bude spojená s požehnávaním príbytkov, nech sa čím skôr zapíšu v sakristii alebo v kancelárii na fare.
 • V sakristii kostola si môžete zakúpiť za 10,-€ knihu s názvom Slovenská mučeníčka Veronika Theresia Rácková, lekárka a misionárka. Kniha je spomienkou na život a dielo sr. Veroniky, ktorá pôsobila v Južnom Sudáne ako lekárka a misionárka a zomrela ako mučeníčka.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:449,41,-€; Mariánsky kostol:58,60,- €.Z úmyslov sv. omší:150,- €.

Tesco zbierka potravín pre núdznych, ktorá sa konala vo štvrtok, piatok a sobotu doniesla do našej charity potraviny v cene 3.998.33,- €, hmotnosť 2.495kg. Ďakujeme nielen všetkým darcom, ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí akciu zabezpečovali, vedeniu a zamestnancom TESCA, ktorí boli nápomocní pri tejto zbierke a takisto prispeli svojim nákupom. Nech Boh žehná štedrých darcov.

Dnes sa pripájame k celoslovenskej Zbierke na charitu. Zbierky z nášho mesta a okoliabudú po odoslaní na Biskupský úrad vrátené do našej farskej charity, Domu sv. Vincenta.  Pri tejto príležitosti znovu prosíme, aby ste žobrajúcim pri kostole nedávali peniaze. Môžeteim dať 1 € žetón, za ktorý dostanú v našej charite teplé jedlo. V charite je i nocľaháreň, kdesa môžu vyspať. Nedávajte sa zneužívať ich citovým vydieraním a nepodporujte ich prinákupe alkoholu a cigariet. Takisto im v priestoroch kostolov nedávajte jedlo, pretože tieto Vaše dary častokrát zostávajú v kostolea kostolníci ich musia následne upratovať.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

HLASUJME za projekt pre Charitu – dom sv. Vincenta

Projekt podaný v Nadácii VÚB uspel v silnej konkurencii a postupuje do druhého kola hlasovania.
Prosíme, hlasujte v období od 2. 12. 2019 do 15.12. 2019 prostredníctvom internetovej stránky www.komunitnegranty.sk za projekt s názvom „Oživenie“, vďaka ktorému sa podarí zrevitalizovať dvor charity /vysadiť rastliny, postaviť altánok, vybudovať vyvýšené záhony, postaviť kompostér/, obnoviť stoličky v jedálni a veríme, že i získať nových dobrovoľníkov spolupracujúcich s charitou. Účastník môže hlasovať práve raz z jedného slovenského mobilného telefónneho čísla. Na zadané mobilné telefónne číslo bude bezplatne zaslaný verifikačný kód, ktorým účastník potvrdí platnosť

Liturgický kalendár

Pondelok Adventná féria
Utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka – patrón BB diecézy
Streda Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Adventná féria
Piatok Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka – prvý piatok
Sobota Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa 2. adventná nedeľa

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie