Staré Hory – služba nášho dekanátu


Dňa 4. mája 2019, na prvú sobotu mesiaci, mal náš dekanát službu na Starých Horách. Navyše naša farnosť bola poctená aj tým, že náš farský spevokol – Bartolomejčatá, sprevádzal akadémiu a hlavnú sv. omšu svojím spevom.

Z našej farnosti vyštartovali preto dva autobusy, prvý odchádzal už o 6.45 hod. so spevokolom, ktorý počas cesty precvičoval piesne. Druhý autobus vyrážal o 7.30 hod. s ostatnými farníkmi, ktorí počas cesty zvládli aj ruženec.
Okrem omše sme mali o 9.15 hod. malé pásmo – akadémiu, počas ktorej sa striedalo hovorené slovo a mariánske piesne.Aj takýmto spôsobom sme chválili Pannu Máriu a spestrovali starohorským pútnikom čas do sv. omše. Po akadémii sa modlil slávnostný ruženec, ktorý sa predmodlievali tiež naši farníci a zamyslenia k jednotlivým desiatkom mal náš diakon Juraj. Na Starých Horách boli viacerí kňazi nášho dekanátu, ktorí mali spovednú službu. Z našej farnosti okrem diakona cestoval v autobuse s mladými aj kaplán Dominik.
Ďakujeme všetkým účastníkom z oboch autobusov, ktorí sa zúčastnili na tejto mariánskej púti a zväčšili počet veriacich.

Fotogaléria…

kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie