Samozrejme, že aj faru požehnáme

V nedeľu 6. januára 2019 na Zjavenie Pána sa zvyknú požehnávať byty a domy trojkráľovým požehnaním. Výnimka nebola ani v našej farnosti, kde kňazi a diakon chodili po domácnostiach, ktoré sa zapísali na požehnanie. Modlitbu požehnania sprevádza aj pokropenie príbytku svätenou vodou a písanie trojkráľovou
kriedou na dvere známy symbol 20 – C+M+B – 19, čo znamená skratku z latinčiny „Christus Mansionem Benedicat.“

V slovenčine to znamená: „Kristus nech žehná tento dom.“ Keďže kňaz má ísť stále príkladom, tak sme posvätili aj my náš domov – farskú budovu. Požehnanie farskej budovy vykonal náš farár-dekan Vladimír Slovák a po požehnaní pokropil všetky miestnosti v budove. Nesmelo chýbať ani prepísanie nápisu alebo v našom prípade prelepenie nápisu na našich vchodových dverách. Prejeme vám nech požehnanie zostúpi na každého, kto príde na našu faru.

kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie