Prvý krát plne zjednotení s Kristom

Dňa 19. mája 2019, deti našej farnosti prvý krát prijali Eucharistiu. Účasť bola bohatá, 97 detí sa počas roka pripravovalo na tento veľký deň, ktorý patrične aj prežili.

Počas roka sa pravidelne stretávali na farských katechézach na fare, kde sa spoločne spoznávali, rozprávali, ale aj učili o Pánu Ježišovi. Počas roka sa im okrem pani katechétok venovali aj diakon Juraj a kaplán Dominik. Stretávali sa pravidelne každé dva týždne a preberali rôzne témy, ktoré im ukazovali a približovali Pána Ježiša, jeho lásku a aj to, ako tú lásku odovzdávať ďalej.

Bola to obohacujúca skúsenosť pre deti, ale aj pre diakona Juraja a kaplána Dominika. Všetkým, ktorí sa zapájali do tejto prípravy, patrí srdečné Pán Boh zaplať za všetku námahu a obetu, či už dionovi alebo katechétkam, ktoré nám veľmi pomáhali.

kaplán Dominik

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie