Prievidzská púť – poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta

Prievidzska put

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2000 € na účel organizačného a technického zabezpečenia Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie