Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta na reštaurátorský výskum oltára


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 3000 € na 1. etapu reštaurátorského výskumu Oltára Michala Archanjela umiestneného v rímskokatolíckom kostole Nanebovstúpenia Panny Márie v Prievidzi.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie